COORDINACIÓ DE PARENTALITAT

REPARANT VINCLES

Recurs específic per treballar amb famílies enquistades en el conflicte, amb la finalitat de millorar el benestar dels fills i filles i de tots els membres de la família. Els processos de separació són viscuts pels progenitors i pels fills i filles com una de les situacions més estressants per les quals passen les famílies al llarg del seu cicle vital.

Serendipia dur a terme l’anàlisi del conflicte, desenvolupa un pla de treball que inclou els objectius a treballar i l’estreta coordinació amb els/les professionals que intervenen o han intervingut, per tal d’actualitzar la informació i compartir l’esmentat pla de treball. A partir d’aquí, potenciant el vincle emocional amb les famílies i el sentit de treballar conjuntament per resoldre els conflictes, s’establiran les posteriors sessions amb els diferents sistemes familiars .

El pla de treball té una durada d’un any amb visites quinzenals encara que aquesta durada sempre s’adapta a les necessitats de la família.

És per superar aquesta situació de patiment dels infants i adolescents, que neix Reparant Vincles acompanyant a aquelles famílies que es troben en una situació d’alta conflictivitat després de la separació, amb l’objectiu d’ajudar-les a normalitzar les relacions parentals, oferint la figura de coordinació de parentalitat com un servei d’expertessa en resolució de conflictes, separacions i famílies, centrat sobretot en les necessitats dels fills/es.

Subvencionat per